Utbytte

03 sept 2022 | Avant Økonomi

De siste årene har mange bedrifter slitt på grunn av koronapandemien, men nå begynner mange bedrifter å få en mer normal hverdag med mer stabil inntjening og drift. Med det så kommer så klart spørsmål om utbytte tilbake.

Aksjeloven §3-4 fastslår at selskapet til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapital ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Hva som er en forsvarlig egenkapital vill derfor variere fra selskap til selskap avhengig av bland annet bransje og marked. Her må styre gjøre en vurdering av situasjonen i selskapet i dag med henhold til egenkapital og likviditet, men også se på fremtidsplaner og risiko for selskapet før de kan beslutte om utbytte.

Utbytte reguleres i Aksjeloven §8-1 – §8-4. Det er selskapets frie egenkapital som kan deles ut som utbytte. Utbytte deles inn i 3 forskjellige kategorier.

Ordinært utbytte fastsettes basert på årsregnskapet og besluttes av generalforsamlingen i forbindelse med fastsettelse av årsregnskapet.

Tilleggsutbytte fastsettes også basert på siste årsregnskap ved en ekstraordinær generalforsamling, dette kan man beslutte når som helst under året.

Ekstraordinært utbytte fastsettes basert på en mellombalanse ved en ekstraordinær generalforsamling. Dette kan man gjøre hvis selskapet ikke hadde fri egenkapital ved siste fastsatte årsregnskap eller man vill dele ut et større beløp enn det som kommer frem av årsregnskapet. Styret må da fastsette en mellombalanse som tar med regnskapet for inneværende år og dette blir da grunnlaget for et ekstraordinært utbytte. En mellombalanse må revideres av en revisor med unntak for selskap som har fravalgt revisjon. Mellombalansen må også sendes inn til Regnskapsregisteret før disposisjonen kan tre i kraft.

Del:

Relaterte artikler

  • De siste årene har mange bedrifter slitt på grunn av koronapandemien, men nå begynner mange bedrifter å få en mer normal hverdag med mer stabil inntjening og drift. Med det så kommer så klart spørsmål om utbytte tilbake.

  • Vi er alltid på utkikk etter talenter som ønsker å bli morgendagens økonomispesialister. Hos oss får du raskt ansvar og mulighet til å jobbe med et bredt spekter av kunder.

  • Alle gaver, rabatter og bonuspoeng som er opptjent i arbeid som er skattepliktige nå skal innberettes av arbeidsgiver, dette selv om det ikke er arbeidsgiver som står bak gaven eller fordelen.