Regnskapsførsel

Vi forenkler regnskapsprosedyren

Å administrere regnskapet selv er tidkrevende: Alt fra løpende bokføring til overvåking av økonomi og rapportering til det offentlige kan bli en stor belastning. Velger du oss som regnskapsfører, sørger vi for å forenkle og automatisere regnskapsprosessen slik at du kan benytte din tid på verdiskapning. Du velger selv hvilke oppgaver vi skal bistå med:

Løpende regnskapsførsel

Enten du vil gjøre noe av regnskapet selv, eller sette bort alt til oss finner vi en løsning. Vi er opptatt av at regnskapsarbeidet skal være mest mulig effektivt.

Betaling

Med våre skybaserte løsninger ligger fakturaer lett tilgjengelig slik at disse kan godkjennes på ett eller flere nivåer. Bankforbindelsen knyttes til systemet slik at vi kan foreta betaling og bokføring i én prosess.

Fakturering

Kontinuerlig fakturering sikrer kontantstrømmen. Vi kan ta faktureringsarbeidet, generere rapporter over kundefordringer og sørge for å purre forfalte fakturaer.

Rapportering til det offentlige

Vi sender inn alle lovpålagte skjemaer til myndighetene – Alt fra skattemelding for MVA til a-melding.

Årsregnskap og ligningspapirer

Vi sørger for at ligningspapir, næringsoppgave og skattemeldinger fylles ut i henhold til gjeldende regler og frister. Vi bistår også med å utarbeide årsregnskap med noter for de bedrifter som trenger det.

Løpende regnskapsførsel

Enten du vil gjøre noe av regnskapet selv, eller sette bort alt til oss finner vi en løsning. Vi er opptatt av at regnskapsarbeidet skal være mest mulig effektivt.

Betaling

Med våre skybaserte løsninger ligger fakturaer lett tilgjengelig slik at disse kan godkjennes på ett eller flere nivåer. Bankforbindelsen knyttes til systemet slik at vi kan foreta betaling og bokføring i én prosess.

Fakturering

Kontinuerlig fakturering sikrer kontantstrømmen. Vi kan ta faktureringsarbeidet, generere rapporter over kundefordringer og sørge for å purre forfalte fakturaer.

Rapportering til det offentlige

Vi sender inn alle lovpålagte skjemaer til myndighetene – Alt fra skattemelding for MVA til a-melding.

Årsregnskap og ligningspapirer

Vi sørger for at ligningspapir, næringsoppgave og skattemeldinger fylles ut i henhold til gjeldende regler og frister. Vi bistår også med å utarbeide årsregnskap med noter for de bedrifter som trenger det.