Økonomisk rådgiving

Målet vårt er å kunne hjelpe deg til å ta riktige økonomiske valg. Som din økonomipartner får du bistand fra pålitelige og kvalifiserte rådgivere. Alle kunder skal oppleve høy grad av service og verdifulle råd på områder som er viktig for deres bedrift.

Sparringspartner

Budsjettering

Strukturering av selskaper

Informasjonstjenester

Analyse og rapporter

Sparringspartner

Vår filosofi er enkel:

  1. Vi ønsker å bli kjent med deg for å forstå din virksomhet og dine mål slik at vi kan ta en aktiv rolle og gi deg råd for de beste beslutningene.
  2. Etter en grundig analysefase presenterer vi våre konklusjoner og diskuterer våre anbefalinger med deg.
  3. Vi bistår med å utvikle en handlingsplan og budsjett, kortsiktig og langsiktig.
  4. Sammen implementerer vi anbefalingene og overvåker fremdriften.

Strukturering av selskaper

Vekst eller nedskalering av et selskap eller endringer i regelverk, kan føre til at reorganisering kan være hensiktsmessig. Hvilken selskapsstruktur som velges, kan påvirke alt fra daglig drift, rapporteringskrav og beskatning. Du bør velge en forretningsstruktur som gir deg rett balanse mellom juridisk beskyttelse og økonomiske fordeler.

Våre eksperter gir deg råd – Og som vår kunde er det vårt ansvar å holde deg oppdatert slik at du kan strukturere dine selskaper på best mulig måte.

Tore Brandt har vært involvert i en rekke etableringer og omstruktureringer av selskaper, som rådgiver eller styreleder. Hans svar på spørsmålet «Hvilken struktur som er mest fornuftig?»

«Alt avhenger av de individuelle omstendighetene til hver enkelt bedrift og eier. Hver situasjon jeg har vært involvert i har vært forskjellig», sier han.

Analyse og rapporter

Gode rapporter er viktig verktøy for bedriftsledere – både for å ta gode beslutninger, og til oppfølging av markedsmessige og økonomiske målsetninger. Med kjennskap om hvordan du ønsker å måle resultater (KPIs), samt forståelse av dine økonomiske prioriteringer, skreddersyr vi rapporter tilpasset dine behov.

Bruk rapportene!

Vi kan sette opp skreddersydde rapporter til deg, men uten at du faktisk bruker rapportene får du ingen gevinst av informasjonen. Derfor er vårt krav at du faktisk benytter rapportene. Vi benytter mye tid til opplæring slik at du forstår hvordan du kan utnytte rapportene.

Budsjettering

Driftsbudsjett

Et driftsbudsjett er den taktiske implementeringen av en forretningsplanen. Budsjettet hjelper deg med å planlegge driften av selskapet med beskrivelse av mål og indikatorer. Vi kan hjelpe deg med å utvikle driftsbudsjett med prognoser og mål. Vi sørger for at budsjettet integreres i regnskapssystemet slik at du enkelt kan følge utviklingen.

Investeringsbudsjetter

Vi bistår også våre kunder med investeringsbudsjetter, f.eks. ved kjøp av eiendom, utstyr eller IT-systemer som stiller store krav til bedriftens kontantstrøm. Formålet med investeringsbudsjetter er å allokere midler, kontrollere risiko i beslutningstaking og sette prioriteringer.

Likviditetsbudsjetter

Likviditetsbudsjetter binder de to andre budsjettene sammen, og tar hensyn til tidspunkt for betalinger og tidspunkt for mottak av inntekter. Likviditetsbudsjetter hjelper deg med å spore og administrere selskapets kontantstrøm slik at du kan vurdere om det kreves ytterligere kapital.

Informasjonstjenester

Vi holder deg oppdatert. Med lover og regler som angår din bedrift

Endringer i lover og skatteregler kan påvirke rammevilkår til bedrifter og hvordan de skattlegges. Å holde seg oppdatert er derfor aldri bortkastet tid. På den annen side er det vanskelig å rettferdiggjøre bruk av mye tid til å tilegne seg informasjon som angår akkurat din bedrift.

Det er mer effektivt at vi holder deg oppdatert med informasjon som er relevant for deg. Vi sørger ikke bare for at du er informert, vi påser også at du iverksetter tiltakene som følger med endringene.