Lønn og personal

Løpende lønnskjøring

Lønn kan være et komplisert felt med mye regler og avtaler å forholde seg til. Vi hjelper deg med å strømlinje informasjonen rundt lønnsutbetalinger slik at du kan redusere driftskostnadene på internt lønnspersonale, lisensavgifter og vedlikehold.

NAV

Sykepenger, permisjon og permitteringer kan være kompliserte regler, vi hjelper deg med å rapportere direkte til Nav slik at de ansatte til en hver tid får den lønnen de skal ha.

Vi bistår også med beregning av feriepenger og OTP og kan også bistå med informasjon om regler rundt forsikringer, byggekort og HMS som din bedrift må følge. Her bistår vi med oppbyggingen av et system som gjør at dette blir enkelt fremover ved forandringer i personalstaben i din bedrift.