IT-Løsninger

Verktøy

For oss er det viktig å ha rett verktøy slik at du får tilgang til den informasjonen du trenger. Vi jobber i dag med flere forskjellige programmer innen regnskap, avstemming og årsoppgjør.

Vårt hovedprogram er Xledger som tillater en stor grad av automatisering og integrasjoner, dette er et program med stor grad av tilpasningsmuligheter og vi kan derfor skreddersy store deler av programmet slik at det passer din bedrift.

Vi jobber også med Tripletex og andre regnskapsprogrammer for å finne det regnskapsprogrammet som passer best for din bedrift

Regnskap alltid tilgjengelig

Felles for de systemene vi bruker er at de er sky basert og derfor alltid tilgjengelig så lenge du har tilgang til en PC og internett. Du får derfor tilgang til regnskapet overalt der du er og er ikke bundet til en plass. Dette gjør det enklere for deg å følge med på regnskapet for ditt selskap.

Integrasjoner

– gjør mer på mindre tid

Fordelen med integrasjoner mellom systemer, er å eliminere dobbel dataregistrering. En annen fordel er at regnskapsprosessen strømlinjeformes. Det kan spare din bedrift for betydelige kostnader.
Integrasjoner forbedrer også nøyaktighet, f.eks. ved å synkronisere regnskapsprogrammet med nettbank slik at avstemming av betalinger og fakturaer automatiseres. Regnskapet kan også integreres med øvrige funksjoner som kassasystem, CRM system, timeregistreringsprogram og lagerfunksjoner.